Bestuur

Rasinformatie

Dekkaters

Kittens

Herplaatsing

Shows

Trofee

Fokkerinfo

Catteries

Links

 

    Showreglement "Burmezenmiddag"   

Inschrijfgeld: De inschrijfkosten bedragen Ä 20,00 per kat.

Sluitingsdatum van de inschrijving: 2 weken voor de Burmezenmiddag of eerder bij bereiken maximaal aantal katten

Bevestiging:
Van elke inschrijving, evenals van elke verwerkte wijziging, ontvangt u een bevestiging. Controleer deze goed op eventuele onjuistheden en meld deze direct aan het inschrijfbureau.

Betaling:
Graag per omgaande zelf het verschuldigde bedrag overmaken op rekening: NL37INGB0007577479 te Lelystad! Te late betaling brengt vertraging voor u mee bij de ingang van de zaal en 10% administratiekosten extra! Het inschrijfgeld is verschuldigd vanaf het moment dat de NEOCAT BURMEZENCLUB het inschrijfformulier heeft ontvangen, ongeacht het feit of de inschrijver op de tentoonstelling verschijnt.  Terugtrekking van de inschrijvingen en restitutie van inschrijfgeld kunnen alleen geschieden volgens de regels, zoals vermeld bij "Wijzigingen".
In geval van wanbetaling is de inschrijver gehouden de kosten, verbonden aan eventueel jegens inschrijver te treffen incassomaatregelen, te voldoen.

Wijzigingen, omruilingen en terugtrekkingen:
Voor elke inschrijving die tot 2 weken vůůr de show schriftelijk wordt teruggetrokken, wordt Ä 7,00 administratiekosten berekend. Daarna wordt geen inschrijfgeld meer terugbetaald. Bij omruilingen na deze termijn wordt het volle inschrijfgeld voor zowel de eerst ingeschreven als voor de nieuw ingeschreven kat berekend. Klassenwijzigingen moeten onmiddellijk worden doorgegeven aan het inschrijfbureau. Castratie en sterilisatie hebben ook klassenwijziging tot gevolg. Op de dag van de show kunnen geen klassen- of kleurwijzigingen meer worden verwerkt. Wilt u alle wijzigingen schriftelijk doorgeven aan het inschrijfbureau!

Veterinaire keuring:
De veterinaire keuring vindt plaats  tussen 13.30 en 14.00 uur. Voor elke kat moet een bewijs van inenting tegen kattenziekte/niesziekte worden overlegd dat minimaal 2 weken oud is en maximaal 1 jaar oud is voor dood vaccin en maximaal 2 jaar voor levend vaccin.
Alleen volledige entingen zijn geldig. Voor alle buitenlandse katten (ook uit BelgiŽ) geldt dat zij gechipt moeten zijn, een EU paspoort hebben en geŽnt zijn tegen rabiŽs. Veterinair afgekeurde katten dienen, met hun eigenaren, het gebouw waar de tentoonstelling gehouden wordt, te verlaten. De beslissing van de keurende dierenarts is bindend voor de exposant en voor de tentoonstellingsleiding. Ook tijdens de show kunnen katten, die volgens een dierenarts een risico zijn voor andere katten, alsnog uit de tentoonstellingsruimte verwijderd worden.

Kooien:
Uw kat mag gewoon in zijn of haar eigen mandje verblijven. Ook mag hij/zij lekker bij u op schoot. Er zijn echter enkele kooien aanwezig. Verder heeft u nodig: een kattenbak, een drinkbakje en vloerbedekking.

Algemeen:
Overmatig gepoederde of kunstmatig gekleurde katten kunnen worden gediskwalificeerd.
Als exposanten zich misdragen kan hen de toegang worden ontzegd. Alle Nederlandse verenigingen worden hiervan op de hoogte gesteld.

Aansprakelijkheid:
De NEOCAT BURMEZENCLUB en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor:
Schade aan personen, dieren of persoonlijke eigendommen van exposanten, begeleiders of bezoekers, tijdens de show ontstaan of aangebracht. Het zoekraken van dieren, materialen of persoonlijke bezittingen van exposanten. Ziekten of verwondingen, die katten op de show zouden hebben opgelopen en daaruit voortvloeiende kosten. Ziekten of verwondingen, die exposanten, begeleiders of bezoekers tijdens de show hebben opgelopen en daaruit voortvloeiende kosten.

DE TENTOONSTELLINGSORGANISATIE KAN INSCHRIJVINGEN
ZONDER OPGAVE VAN REDENEN WEIGEREN.

Het is verboden in de zaal te roken.